گلزیان٬ فاطمه

امکان‌سنجی کتابخانه‌های زندان در ایران و مقایسه با رهنمودهای ایفلا و پیشنهاد طرح شبکه بین آنها[پایان نامه]/نگارش فاطمه گلزیان ؛ استاد راهنما ناهید بنی‌اقبال ؛ استاد مشاور حجت‌الله حسن‌لاریجانی

‏‫( کارشناسی ارشد ) : کتابداری و اطلاع رسانی

‏‫دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران شمال ). دانشکده علوم انسانی ، ۳۲۷ص، ۱۳۸۴

چکیده:

هدف بررسی وضعیت موجود تشکیلات٬ منابع٬ نیروی انسانی٬ امکانات و خدمات٬ فضا و بودجه ۱۴۴ کتابخانه وابسته به زندانهای کشور است و همچنین تعیین زمینه های همکاری و پیشنهاد طرحی برای ایجاد ارتباط میان این کتابخانه ها با نظامی هماهنگ به صورت شبکه که از طریق آن همکاری مداوم٬ اشتراک منابع و هماهنگی در سازماندهی بتوانند خدمات اطلاعات بهتر بیشتر و سریعتر ارائه دهنده را بررسی می کند. روش انجام این پژوهش به صورت روش سندی و کتابخانه ای و پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۵۰ سوال تدوین شده که به کتابخانه های مربوط ارسال گردیده یافته های تحقیق نشان می دهد که فرضیه های موجود در این پژوهش مبنی بر کمبود نیروی انسانی متخصص٬ فضا٬ بودجه٬ مجموع سازی٬ سازماندهی و فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در سطح پایین تر از رهنمودهای تعیین شده ایفلا برای کتابخانه های زندان می باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۸۷ساعت 14:47  توسط دادگر  | 

 
the best search
ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

سایت خدماتی بیست تولز- ایجاد نظر سنجی حرفه ای